งานซีนกาวติดตั้งกระจก

งานซีนกาวติดตั้งกระจก งานยาแนวกระจกและโครงสร้างตัวถังรถ สำหรับรถโดยสาร รถประจำทาง รถยนต์ และเรือ สามารถรองรับแรงกระแทกและการยืดหดได้ดี ทนต่อ UV ความชื้น คงรูปได้ดีไม่ย้อยตัว แห้งเร็ว ทาสีทับได้ ซึ่งช่วยลดเวลาในการประกอบโครงสร้างต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม